Hjælp os med at forbedre EA Hjælp! Deltag i undersøgelsen Nej tak
MENU MENU

Læs politikken for dit område for at få oplysninger om garantier.

Globalt

Hvad er garantien for gode spil?

EA tilbyder Garanti for gode spil, der kan gøre det muligt at få refunderet bestemte køb af hele spil, der er downloadet via EA app eller Origin. Læs mere om refundering og garantien for gode spil.

Garanti for gode spil er et supplement til dine lovsikrede forbrugerrettigheder som beskrevet nedenfor.

Hvordan annullerer jeg min bestilling?

Når du har gennemført en bestilling, har vi ingen mulighed for at annullere bestillingen. Behandlingen af din bestilling sker øjeblikkeligt. Forudbestillinger af produkter kan annulleres, inden bestillingen frigives til udførelse.

Du kan finde specifikke oplysninger for dit land/område nedenfor.

Kontakt os for at få hjælp, før du anmoder om tilbageførsel på din konto

Kontakt os, hvis du er berettiget til refusion fra EA. Vores procedurer sikrer, at alle, der har retmæssigt krav på refusion, får pengene tilbage. Vi låser automatisk enhver konto, hvor der anmodes om tilbageførsel, for at forhindre svindel. Hvis din konto er låst på grund af mistanke om svindel, sender vi dig en e-mail med flere oplysninger. E-mailen indeholder også oplysninger om, hvordan du kan kontakte os, hvis du mener, at din konto er blevet låst ved en fejl.

Fortrydelsesret

Forbrugerlovgivningen i visse lande omfatter en fortrydelsesret, der består af retten til at annullere en ordre på digitalt indhold, der er købt online, inden for 14 dage fra købsdatoen, såfremt indholdet ikke er downloadet. Retten til at annullere købet mistes, hvis indholdet downloades inden for de første 14 dage fra købsdatoen, eller når de 14 dage er gået, hvad der end kommer først.  

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede rettigheder i forbindelse med dine køb. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis eller fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller en anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger nedenfor:

Australien

Hvad er mine lovsikrede rettigheder i henhold til garantilovene i den australske forbrugerlovgivning?

Vores varer og tjenester leveres med garantier, der ikke kan tilsidesættes i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Hvis tjenesten har større mangler, har du ret til:

 • At opsige din tjenesteaftale med os.
 • En refundering af den uudnyttede del eller kompensation for dens nedsatte værdi.

Du har også ret til at vælge en refundering eller erstatning ved større mangler ved varer. Hvis en mangel i varerne eller en tjeneste ikke udgør en alvorlig mangel, har du ret til at få rettet op på manglen inden for et rimeligt tidsrum. Hvis dette ikke sker, har du ret til at få refusion for varerne og til at opsige aftalen for tjenesten og få refunderet eventuelle uudnyttede dele. Du har også ret til at få erstatning for alle andre rimeligt forudsigelige tab eller skader som følge af mangler i varerne eller tjenesten.

Disse rettigheder gælder både fysiske (eller trykte) spil og digitalt downloadede spil.

Ifølge den australske brugerlovgivning kan disse lovsikrede rettigheder ikke tilsidesættes. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i henhold til den australske forbrugerlovgivnings garantibestemmelser på websitet for Australian Competition & Consumer Commission.

Østrig og Tyskland

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Tyskland og Østrig har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på det tyske forbrugerwebsite.

Danmark

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Danmark har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på den offentlige forbrugerportal: forbrug.dk.

Finland

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Finland har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.  

Du kan finde flere oplysninger på det finske forbruger-website.

Frankrig

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Frankrig har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på det franske forbruger-website.

Paragraf 1641 i Code civil

Sælgeren er bundet af garantien i forhold til skjulte fejl i den solgte vare, som gør den uegnet til den forventede brug eller som reducerer dens brug i en sådan grad, at køberen ikke ville have købt varen eller ville have betalt en lavere pris for den, hvis han havde haft kendskab til dem.

Paragraf 1648 i Code civil

Søgsmål som følge af skjulte fejl skal anlægges af køberen inden for en frist på to år efter opdagelse af fejlen.  I det tilfælde, der er beskrevet i paragraf 1642-1, skal søgsmålet anlægges, med risiko for overtagelse, inden for et år efter den dato, hvor sælgeren kan fritages fra tydelige defekter eller manglende overensstemmelser.

Paragraf L211-4 i den franske købelov

Sælgeren er forpligtet til at levere en vare i overensstemmelse med aftalen og er ansvarlig for manglende overensstemmelser på købstidspunktet.

Sælgeren er også ansvarlig for manglende overensstemmelser som følge af emballagen, monteringsvejledningen eller installationen, når denne i henhold til aftalen er sælgerens ansvar eller udføres under sælgerens ansvar.

Paragraf L211-5 i den franske købelov

For at være overensstemmende med kontrakten skal varen:

 1. være egnet til den forventede brug og i givet fald:
  • svare til den beskrivelse, sælgeren har givet, og have de egenskaber, som sælgeren har præsenteret til køberen i form af en prøve eller en model;
  • have de egenskaber, som en køber er berettiget til at forvente i betragtning af offentlige erklæringer fra sælgeren, fabrikanten eller dennes repræsentant bl.a. i reklamer eller mærkning;
 2. have de egenskaber, der er bestemt efter fælles aftale eller være egnet til et særligt formål, som forbrugeren ønsker, at den skal kunne anvendes til, når han har gjort sælgeren bekendt hermed og sælgeren har accepteret dette.

Paragraf L211-12 i den franske købelov

Krav som følge af en mangelfuld vare fortabes to år efter varens levering.

Italien

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Italien har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på det italienske forbruger-website

Japan

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Japan kan du ifølge den lokale lovgivning have en række rettigheder vedrørende defekte produkter og/eller tjenester. Kontakt den forhandler, der solgte dig EA-spillet eller et andet fysisk medie.  

Korea

Lovsikrede rettigheder

Hvis du som forbruger i Sydkorea har købt digitalt indhold, der defekt eller mangelfuldt, har du foruden din fortrydelsesret, der er beskrevet nedenfor, også en lovsikret ret til at kræve en refundering inden for den af de følgende perioder, der først udløber: 

 • 3 måneder efter købsdatoen for det digitale indhold 
 • 30 dage efter, at du blev opmærksom på fejlen i det digitale indhold 

Du vil ikke være berettiget til en refundering, hvis 

 1. du er ansvarlig for at have forårsaget fejlen eller beskadigelsen af produktet, eller 
 2. hvis nogle af ovenstående perioder er udløbet.

Du kan ifølge den lokale lovgivning have en række rettigheder vedrørende defekte fysiske varer. Kontakt den forhandler, der solgte dig EA-spillet eller et andet produkt på et fysisk medie.  

Du kan læse mere om garantien for gode spil her.

Fortrydelsesret

Kunder i Sydkorea har ret til at fortryde deres køb inden for 14 dage efter datoen for leveringen af det digitale indhold. Bemærk, at leveringen af det digitale indhold betragtes som værende det tidspunkt og det sted, du modtog det digitale indhold. Din fortrydelsesret frafalder, hvis du har tilgået eller downloadet det digitale indhold. Du kan få mere at vide i salgsvilkårene.

Mexico

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Mexico har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på det mexicanske forbruger-website.

Holland

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Holland har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på det hollandske forbruger-website.

Norge

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Norge har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på det norske forbrugerråds website.

Polen

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Polen har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller få en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på ECC-Net-websitet.

Portugal

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Portugal har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller få en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på det portugisiske forbruger-website.

Rusland

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Rusland har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Spanien

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Spanien har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på det spanske forbruger-website

Sverige

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Sverige har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på forbrugerstyrelsens website.

Switzerland

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Schweiz har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. Bemærk dog, at du ikke har en lovsikret fortrydelsesret i henhold til schweizisk lovgivning.

Du kan finde flere oplysninger på det schweiziske forbrugerwebsite.

Taiwan

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Taiwan kan du ifølge den lokale lovgivning have en række rettigheder vedrørende defekte produkter og/eller tjenester. 

Kontakt den forhandler, der solgte dig EA-spillet eller et andet fysisk medie.  

Fortrydelsesret

Beboere i Taiwan har en fortrydelsesret, der består af retten til at annullere bestilling af digitalt indhold på nettet i 14 dage fra købstidspunktet. 

Bemærk, at leveringen af det digitale indhold betragtes som værende det tidspunkt og det sted, du modtog det digitale indhold. Din fortrydelsesret frafalder, hvis du har tilgået eller downloadet det digitale indhold. Du kan få mere at vide i salgsvilkårene.

United Kingdom

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Storbritannien har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Her er dine lovfæstede rettigheder, der kan give dig ret til:

 1. at få et defekt EA-spil eller et andet produkt på et fysisk medie refunderet eller erstattet af den forhandler, der solgte det til dig, eller
 2. kræve reparation, erstatning eller refusion af det fejlbehæftede digitale indhold og/eller de fejlbehæftede tjenester.

Du kan finde flere oplysninger på den britiske borgerrådgivnings website.

USA og Canada

Vi garanterer overfor den oprindelige køber af et EA-produkt, at produktet er fri for fejl i både materialer og fremstilling inden for 90 dage efter datoen for købet.

Hvis det inden for de 90 dage konstateres, at produktet er defekt, skal du returnere det til den originale forhandler sammen med et købsbevis.

Denne garanti gælder ikke for diske, som du har beskadiget som følge af uheld, forkert brug eller slid.

Vi er ikke ansvarlige for skader, der sker som følge af ejerskab, brug eller fejl i dette produkt, herunder skade på ejendom og, så vidt gældende lovgivning tillader det, personskader, også selv om vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Visse retskredse tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en indirekte garanti gælder, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. I disse retskredse er vores erstatningsansvar begrænset til det omfang, der er tilladt af lovgivningen. Denne garanti giver dig ingen specielle rettigheder. Du har muligvis også rettigheder, der er forskellige fra retskreds til retskreds.

Kontakt os

Var denne artikel nyttig?

0% af 0 spillere fandt denne artikel nyttig.

Var denne artikel nyttig?

0% af 0 spillere fandt denne artikel nyttig.

X