MENU MENU

Læs politikken for dit område for at få oplysninger om garantier.

Som forbruger har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede garantirettigheder i forbindelse med dine køb. Disse udgør dine juridiske rettigheder som forbruger. De kan give dig ret til at anmode om reparation (rettelse), delvis eller fuld refundering eller erstatning af et defekt EA-spil eller et andet produkt (herunder digitalt indhold fra EA) fra den forhandler, hvor du har købt det.

Du kan få flere specifikke oplysninger for dit område nedenfor. Du kan også få mere at vide om refusion og EA's Garanti for gode spil. Garanti for gode spil er et supplement til dine lovsikrede forbrugerrettigheder.

Australien

Hvad er mine lovsikrede rettigheder i henhold til garantilovene i den australske forbrugerlovgivning?

Vores varer og tjenester leveres med garantier, der ikke kan tilsidesættes i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Hvis tjenesten har større mangler, har du ret til:

 • At opsige din tjenesteaftale med os.
 • En refundering af den uudnyttede del eller kompensation for dens nedsatte værdi.

Du har også ret til at vælge en refundering eller erstatning ved større mangler ved varer. Hvis en mangel i varerne eller en tjeneste ikke udgør en alvorlig mangel, har du ret til at få rettet op på manglen inden for et rimeligt tidsrum. Hvis dette ikke sker, har du ret til at få refusion for varerne og til at opsige aftalen for tjenesten og få refunderet eventuelle uudnyttede dele. Du har også ret til at få erstatning for alle andre rimeligt forudsigelige tab eller skader som følge af mangler i varerne eller tjenesten.

Disse rettigheder gælder både fysiske (eller trykte) spil og digitalt downloadede spil.

Ifølge den australske brugerlovgivning kan disse lovsikrede rettigheder ikke tilsidesættes. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i henhold til den australske forbrugerlovgivnings garantibestemmelser på websitet for Australian Competition & Consumer Commission.

EU

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede rettigheder. Den fysiske disk og det digitale indhold, som kan blive opdateret fra tid til anden, skal være uden væsentlige mangler i en periode på to år (eller længere for digitalt indhold i livetjenester). Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på forbrugerwebsitet for dit land:

EU - Frankrig

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Frankrig har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Forbrugeren har en periode på to år fra datoen for leveringen af det digitale indhold eller den digitale tjeneste til at opnå gennemførelse af den juridiske garanti for overensstemmelse i tilfælde af manglende overensstemmelse. I løbet af en periode på ét år fra leveringsdatoen skal forbrugeren kun godtgøre, at der foreligger manglende overensstemmelse, og ikke datoen for dens opståen.

I løbet af en periode på ét år fra leveringsdatoen skal forbrugeren kun godtgøre, at der foreligger manglende overensstemmelse, og ikke datoen for dens opståen.

Den juridiske garanti for overensstemmelse indebærer en forpligtelse til at levere alle opdateringer, der er nødvendige for at opretholde overensstemmelsen for det digitale indhold eller den digitale tjeneste.

Den juridiske garanti for overensstemmelse giver forbrugeren ret til at få det digitale indhold eller den digitale tjeneste bragt i overensstemmelse uden unødig forsinkelse efter forbrugerens anmodning uden omkostninger og uden væsentlig ulejlighed for forbrugeren.

Forbrugeren kan opnå en prisnedsættelse ved at beholde det digitale indhold eller den digitale tjeneste, eller forbrugeren kan opsige aftalen ved at opnå fuld refusion mod at give afkald på det digitale indhold eller den digitale tjeneste, hvis:

 1. Den erhvervsdrivende nægter at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse;
 2. Der er en ubegrundet forsinkelse i at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse;
 3. Det digitale indhold eller den digitale tjeneste kan ikke bringes i overensstemmelse, uden at forbrugeren bliver pålagt omkostninger;
 4. Det medfører væsentlig ulejlighed for forbrugeren at bringe det digitale indhold eller den digitale tjeneste i overensstemmelse;
 5. Den manglende overensstemmelse af det digitale indhold eller den digitale tjeneste vedvarer på trods af den erhvervsdrivendes forgæves forsøg på at bringe det i overensstemmelse.

Forbrugeren har ligeledes ret til en prisnedsættelse eller til at ophæve aftalen, såfremt den manglende overensstemmelse er så alvorlig, at en øjeblikkelig prisnedsættelse eller ophævelse af aftalen er berettiget. I sådanne tilfælde er forbrugeren ikke forpligtet til først at anmode om, at det digitale indhold eller den digitale tjeneste bringes i overensstemmelse.

I tilfælde hvor den manglende overensstemmelse er af mindre betydning, har forbrugeren kun ret til at opsige aftalen, hvis aftalen ikke indeholder bestemmelser vedrørende betaling af en pris.

I ethvert tidsrum, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste gøres utilgængelig med henblik på at bringe indholdet eller tjenesten i overensstemmelse igen, suspenderes den gældende garanti, indtil det digitale indhold eller den digitale tjeneste endnu en gang er i overensstemmelse.

De ovennævnte rettigheder resulterer af anvendelsen af artikel L. 224-25-1 til L. 224-25-31 af forbrugerlovgivningen.

Enhver erhvervsperson, der hindrer gennemførelsen af den juridiske garanti for overensstemmelse i ond tro, kan pålægges en afgift på op til 300.000 euro, som kan hæves til 10 % af den gennemsnitlige årlige omsætning (artikel L. 242-18-1 af den franske forbrugerlovgivning).

Forbrugerne drager også gavn af den juridiske garanti mod skjulte mangler, der er fastsat i paragraf 1641-1649 i den franske civillovbog, i en periode på to år efter opdagelsen af manglen. Denne garanti giver forbrugeren ret til en prisnedsættelse, hvis det digitale indhold eller den digitale tjeneste beholdes, eller til en fuld refundering mod at give afkald på det digitale indhold eller den digitale tjeneste.

Japan

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Japan kan du ifølge den lokale lovgivning have en række rettigheder vedrørende defekte produkter og/eller tjenester. Kontakt den forhandler, der solgte dig EA-spillet eller et andet fysisk medie.  

Korea

Lovsikrede rettigheder

Hvis du som forbruger i Sydkorea har købt digitalt indhold, der defekt eller mangelfuldt, har du en lovsikret ret til at kræve en refundering inden for den af de følgende perioder, der først udløber: 

 • 3 måneder efter købsdatoen for det digitale indhold 
 • 30 dage efter, at du blev opmærksom på fejlen i det digitale indhold 

Du vil ikke være berettiget til en refundering, hvis 

 1. du er ansvarlig for at have forårsaget fejlen eller beskadigelsen af produktet, eller 
 2. hvis nogle af ovenstående perioder er udløbet.

Du kan ifølge den lokale lovgivning have en række rettigheder vedrørende defekte fysiske varer. Kontakt den forhandler, der solgte dig EA-spillet eller et andet produkt på et fysisk medie.  

Du kan læse mere om garantien for gode spil her.

Mexico

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Mexico har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos. 

Du kan finde flere oplysninger på det mexicanske forbruger-website.

Switzerland

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Schweiz har du ifølge den lokale lovgivning en række lovsikrede rettigheder. Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på det schweiziske forbrugerwebsite.

Taiwan

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Taiwan kan du ifølge den lokale lovgivning have en række rettigheder vedrørende defekte produkter og/eller tjenester. 

Kontakt den forhandler, der solgte dig EA-spillet eller et andet fysisk medie.  

Storbritannien

Lovsikrede rettigheder

Som forbruger i Storbritannien har du ifølge den lokale lovgivning en række rettigheder. Den fysiske disk og det digitale indhold, som kan blive opdateret fra tid til anden, skal være uden væsentlige mangler i en periode på to år (eller længere for digitalt indhold i livetjenester). Disse udgør dine juridiske rettigheder, og de kan give dig ret til at anmode om en reparation, en delvis refundering, en fuld refundering eller en erstatning af et defekt EA-spil eller anden vare fra den forhandler, som du har købt produktet hos.

Du kan finde flere oplysninger på den britiske borgerrådgivnings website.

USA og Canada

Vi garanterer overfor den oprindelige køber af et EA-produkt, at produktet er fri for fejl i både materialer og fremstilling inden for 90 dage efter datoen for købet.

Hvis det inden for de 90 dage konstateres, at produktet er defekt, skal du returnere det til den originale forhandler sammen med et købsbevis.

Denne garanti gælder ikke for diske, som du har beskadiget som følge af uheld, forkert brug eller slid.

Vi er ikke ansvarlige for skader, der sker som følge af ejerskab, brug eller fejl i dette produkt, herunder skade på ejendom og, så vidt gældende lovgivning tillader det, personskader, også selv om vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Visse retskredse tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en indirekte garanti gælder, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. I disse retskredse er vores erstatningsansvar begrænset til det omfang, der er tilladt af lovgivningen. Denne garanti giver dig særlige rettigheder. Du har muligvis også rettigheder, der er forskellige fra retskreds til retskreds.

Var denne artikel nyttig?

0% af 0 spillere fandt denne artikel nyttig.

Er det ikke det, du leder efter? Prøv at søge igen.

Var denne artikel nyttig?

0% af 0 spillere fandt denne artikel nyttig.

X