VALIKKO VALIKKO

Tutustu takuutietoihin lukemalla oman maasi/alueesi käytännöt.

Kuluttajana sinulla on tiettyjä ostoihisi liittyviä lakiperusteisia takuuoikeuksia oman maasi/alueesi lain nojalla. Nämä ovat lakiperusteisia kuluttajaoikeuksiasi. Ne voivat antaa sinulle oikeuden korjauksen, osittaisen tai täyden hyvityksen tai vaihdon pyytämiseen viallisesta EA-pelistä tai muusta tarjouksesta (mukaan lukien digitaalisesta EA-sisällöstä) jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Voit lukea maatasi/aluettasi koskevia lisätietoja alta. Voit myös lukea lisätietoja hyvityksistä ja EA:n Erinomaisten pelien takuusta. Erinomaisten pelien takuu tarjotaan lakiperusteisten kuluttajaoikeuksiesi lisäksi.

Australia

Mitkä ovat Australian kuluttajalain suomat lakiperusteiset oikeuteni?

Tuotteisiimme ja palveluihimme kuuluu takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajalain nojalla. Sinulla on seuraavat oikeudet, jos palvelussa havaitaan merkittäviä vikoja:

 • Voit peruuttaa palvelusopimuksen kanssamme.
 • Voit saada hyvityksen käyttämättömästä osasta tai korvauksen sen alennetusta arvosta.

Sinulla on myös oikeus valita hyvitys tai korvaus tuotteista, joissa havaitaan merkittäviä vikoja. Jos tavaran tai palvelun vikaa ei katsota merkittäväksi, sinulla on oikeus vian korjaukseen kohtuullisessa ajassa. Jos näin ei tapahdu, sinulla on oikeus saada tuotteista hyvitys ja peruuttaa palvelusopimus ja saada hyvitys palvelun käyttämättömästä osasta. Sinulla on myös oikeus saada korvaus kaikista muista kohtuudella ennakoitavista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tavaran tai palvelun viasta.

Nämä oikeudet koskevat sekä fyysisiä pelejä että ladattuja digitaalisia pelejä.

Näitä lakiperusteisia oikeuksia ei voi sulkea pois Australian kuluttajalain alla. Lisätietoa Australian kuluttajalain kuluttajatakuun sinulle suomista oikeuksista on Australian kilpailu- ja kuluttajakomission sivuilla.

Euroopan unioni

Lakiperusteiset oikeudet

Kuluttajana sinulla on tiettyjä lakiperusteisia oikeuksia maasi/alueesi lain nojalla. Fyysisen levyn sekä digitaalisen sisällön, jota saatetaan päivittää aika ajoin, on toimittava ilman suuria vikoja kahden vuoden ajan (tai pidempään livepalveluiden digitaalisen sisällön kohdalla). Nämä ovat laillisia oikeuksiasi ja voivat antaa sinulle oikeuden korjauksen, osittaisen hyvityksen, täyden hyvityksen tai vaihdon pyytämiseen viallisesta EA-pelistä tai muusta tarjouksesta jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Lue lisätietoja maasi kuluttajaviraston sivuilta:

Euroopan unioni – Ranska

Lakiperusteiset oikeudet

Ranskan laki tuo ranskalaisille kuluttajille tiettyjä lakiperusteisia oikeuksia. Nämä ovat laillisia oikeuksiasi ja voivat antaa sinulle oikeuden korjauksen, osittaisen hyvityksen, täyden hyvityksen tai vaihdon pyytämiseen viallisesta EA-pelistä tai muusta tarjouksesta jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Kuluttajalla on kahden vuoden ajan digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta lakisääteinen takuu vaatimustenmukaisuudesta, jos vaatimustenmukaisuus on puutteellista. Kuluttajan on yhden vuoden kuluessa digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta todettava vain vaatimustenvastaisuus, ei sen alkamispäivämäärää.

Kuluttajan on yhden vuoden kuluessa digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta todettava vain vaatimustenvastaisuus, ei sen alkamispäivämäärää.

Vaatimustenmukaisuustakuu tarkoittaa velvollisuutta toimittaa kaikki tarvittavat päivitykset, joita digitaalisen sisällön tai palvelun vaatimustenmukaisuus edellyttää.

Vaatimustenmukaisuustakuu oikeuttaa kuluttajan siihen, että digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu saatetaan vaatimusten mukaiseksi viipymättä hänen pyyntönsä jälkeen veloituksetta ja ilman huomattavaa haittaa hänelle.

Kuluttaja voi saada hinnanalennuksen säilyttämällä digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun tai hän voi irtisanoa sopimuksen ja saada täyden hyvityksen luopumalla digitaalisesta sisällöstä tai digitaalisesta palvelusta, jos:

 1. kauppias kieltäytyy tuomasta digitaalista sisältöä tai palvelua vaatimusten mukaiseksi
 2. digitaalisen sisällön tai palvelun tuominen vaatimusten mukaiseksi viivästyy perusteettomasti
 3. digitaalista sisältöä tai palvelua ei voida tuoda vaatimusten mukaiseksi aiheuttamatta kuluttajalle kustannuksia
 4. digitaalisen sisällön tai palvelun tuominen vaatimusten mukaiseksi aiheuttaa huomattavaa haittaa kuluttajalle
 5. digitaalisen sisällön tai palvelun vaatimustenvastaisuus jatkuu huolimatta myyjän yrityksestä saattaa se vaatimusten mukaiseksi.

Kuluttajalla on myös oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen irtisanomiseen, jos vaatimustenvastaisuus on niin vakavaa, että välitön hinnanalennus tai sopimuksen purkaminen on perusteltua. Tällaisissa tapauksissa kuluttajan ei ole pakko pyytää digitaalisen sisällön tai palvelun tuomista vaatimusten mukaiseksi etukäteen.

Jos vaatimustenvastaisuus on vähäistä, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus vain, jos sopimuksessa ei määrätä hinnan maksamisesta.

Mikä tahansa ajanjakso, jonka aikana digitaalinen sisältö tai palvelu ei ole käytettävissä siksi, että sitä ollaan tuomassa takaisin vaatimusten mukaiseksi, keskeyttää takuun, joka oli voimassa, kunnes digitaalinen sisältö tai palvelu oli jälleen vaatimusten mukainen.

Edellä mainitut oikeudet johtuvat Ranskan kuluttajalain artiklojen L224-25-1 – L224-25-31 soveltamisesta.

Ammattilainen, joka vaikeuttaa vaatimustenmukaisuustakuun täytäntöönpanoa vilpillisessä mielessä, on velvollinen maksamaan jopa 300 000 euron sakon, joka voidaan nostaa 10 prosenttiin keskimääräisestä vuosittaisesta liikevaihdosta (Ranskan kuluttajalain artikla L242-18-1).

Kuluttajilla on myös Ranskan siviililain 1641–1649 artiklojen mukainen lakiperusteinen takuu piilevistä vioista kahden vuoden ajan vian havaitsemisesta. Tämä takuu oikeuttaa kuluttajalle hinnanalennuksen, jos digitaalinen sisältö tai palvelu säilytetään, tai täyteen hyvitykseen, jos digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta luovutaan.

Japani

Lakiperusteiset oikeudet

Japanin laki voi tuoda japanilaisille kuluttajille tiettyjä lakiperusteisia viallisiin tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyviä oikeuksia. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit EA-pelin tai muun fyysisen median.  

Korea

Lakiperusteiset oikeudet

Korean tasavallassa kuluttajilla on lakiperusteinen oikeus vaatia hyvitystä seuraavien aikarajojen puitteissa riippuen siitä, mikä tule ensin, jos ostettu digitaalinen sisältö on viallista tai puutteellista: 

 • 3 kuukautta digitaalisen sisällön toimittamisesta 
 • 30 päivää siitä, kun havaitset vian digitaalisessa sisällössä. 

Et voi saada hyvitystä, jos 

 1. olet itse aiheuttanut vian tuotteessa tai 
 2. jompikumpi yllä mainituista aikarajoista on täyttynyt.

Sinulla voi olla tiettyjä viallisiin fyysisiin tuotteisiin liittyviä lakiperusteisia oikeuksia. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit EA-pelin tai muun fyysisen median.  

Lue lisää Erinomaisten pelien takuusta täältä.

Meksiko

Lakiperusteiset oikeudet

Meksikon laki tuo meksikolaisille kuluttajille tiettyjä lakiperusteisia oikeuksia. Nämä ovat laillisia oikeuksiasi ja voivat antaa sinulle oikeuden korjauksen, osittaisen hyvityksen, täyden hyvityksen tai vaihdon pyytämiseen viallisesta EA-pelistä tai muusta tarjouksesta jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen. 

Lue lisätietoja Meksikon kuluttajaviraston sivuilta.

Sveitsi

Lakiperusteiset oikeudet

Sveitsin laki tuo sveitsiläisille kuluttajille tiettyjä lakiperusteisia oikeuksia. Nämä ovat laillisia oikeuksiasi ja voivat antaa sinulle oikeuden korjauksen, osittaisen hyvityksen, täyden hyvityksen tai vaihdon pyytämiseen viallisesta EA-pelistä tai muusta tarjouksesta jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Lue lisätietoja Sveitsin kuluttajaviraston sivuilta.

Taiwan

Lakiperusteiset oikeudet

Taiwanin laki voi tuoda taiwanilaisille kuluttajille tiettyjä lakiperusteisia viallisiin tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyviä oikeuksia. 

Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit EA-pelin tai muun fyysisen median.  

Yhdistynyt kuningaskunta

Lakiperusteiset oikeudet

Iso-Britannian laki tuo isobritannialaisille kuluttajille tiettyjä lakiperusteisia oikeuksia. Fyysisen levyn sekä digitaalisen sisällön, jota saatetaan päivittää aika ajoin, on toimittava ilman suuria vikoja kahden vuoden ajan (tai pidempään livepalveluiden digitaalisen sisällön kohdalla). Nämä ovat laillisia oikeuksiasi ja voivat antaa sinulle oikeuden korjauksen, osittaisen hyvityksen, täyden hyvityksen tai vaihdon pyytämiseen viallisesta EA-pelistä tai muusta tarjouksesta jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Lue lisätietoja Citizens Advice -sivuilta.

Yhdysvallat ja Kanada

Takaamme EA-tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että tuote on virheetön materiaalin ja työn suhteen 90 päivän ajan tuotteen ostopäivästä.

Jos tuote havaitaan vialliseksi näiden 90 päivän kuluessa, voit palauttaa tuotteen alkuperäiselle jälleenmyyjälle ostotodistuksen kanssa.

Tämä takuu ei koske levyjä, jotka ovat vahingoittuneet toimestasi onnettomuuden, väärinkäytön tai liiallisen käytön vuoksi.

Me emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen hallussapidosta, käytöstä tai virheellisestä toiminnasta. Tällaisiin vahinkoihin kuuluvat omaisuusvahingot sekä lain sallimassa laajuudessa henkilövahingot, vaikka meille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletetun takuun keston rajoituksia, edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita. Tällaisilla lainkäyttöalueilla vastuumme on rajoitettu pisimpään lain sallimaan aikaan. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä oikeuksia. Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueesta toiseen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

0%/0 pelaajan mielestä tästä artikkelista oli hyötyä.

Etkö löytänyt etsimääsi? Kokeile tehdä haku uudelleen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?

0%/0 pelaajan mielestä tästä artikkelista oli hyötyä.

X