MENÜ MENÜ

A garanciákkal kapcsolatos további tudnivalókért olvasd el az adott régióhoz tartozó elveket.

Fogyasztóként bizonyos helyi törvényes garanciális jogok illetnek meg vásárlásaiddal kapcsolatban. Ezek törvényes fogyasztói jogaid. A törvény értelmében jogosult vagy javítást, részleges vagy teljes visszatérítést, vagy cserét kérni hibás EA-játék vagy a viszonteladó egyéb termékei után (beleértve az EA digitális tartalmait is).

A régiódra vonatkozó további információkat az alábbiakban találod. Itt még többet megtudhatsz a visszatérítésekről és az EA Minőségi játék garanciáról. A Minőségi játék garancia az ismertetett törvényes fogyasztói jogokon felül érvényes.

Ausztrália

Mik a törvényes jogaim az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény fogyasztói garanciális intézkedései alapján?

Termékeink és szolgáltatásaink olyan garanciákkal rendelkeznek, amelyeket nem lehet kizárni az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény alapján. A szolgáltatással kapcsolatos jelentősebb hibák esetén a következőkre vagy jogosult:

 • a szolgáltatási szerződés lemondására velünk; és
 • visszatérítésre a fel nem használt részre, illetve a csökkentett értékre vonatkozó kártérítésre.

Jogosult vagy visszatérítést vagy cserét választani az árukkal kapcsolatos jelentősebb kudarcok pótlására. Ha az áru vagy szolgáltatás meghibásodása nem számít nagyszabású hibának, jogosult vagy arra, hogy a hibát ésszerű időn belül orvosolják. Ha ez nem történik meg, jogosult vagy az áru értékének visszatérítésére és a szolgáltatás lemondására, valamint visszatérítésre bármely nem használt részért. Jogosult vagy továbbá az áruk vagy szolgáltatás meghibásodásából következő bármilyen más, ésszerűen előrelátható veszteségért vagy problémáért kompenzációt kapni.

Ezek a jogok vonatkoznak a fizikai példányokra és a digitálisan letöltött játékokra is.

Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény alapján ezek a jogok nem zárhatóak ki. Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény által a fogyasztó számára garantált jogokkal kapcsolatos bővebb információk az Australian Competition & Consumer Commission oldalon olvashatóak.

Európai Unió

Törvényes jogok

Fogyasztóként bizonyos jogszabályon alapuló jogok illetnek meg a helyi jog rendelkezéseinek megfelelően. A fizikai lemeznek és az időről időre frissíthető digitális tartalomnak két éven át (illetve az élő szolgáltatásokhoz kapcsolódó digitális tartalom esetén hosszabb ideig) anyaghibától mentesnek kell lennie. A törvény értelmében a fogyasztó jogosult javítást, részleges vagy teljes visszatérítést, vagy cserét kérni hibás EA-játék, vagy a viszonteladó egyéb termékei után.

Részletes információkért látogass el az országodnak megfelelő fogyasztóvédelmi honlapra:

Európai Unió – Franciaország

Törvényes jogok

A francia törvények értelmében a fogyasztókat megilletik bizonyos tövényes jogok. A törvény értelmében a fogyasztó jogosult javítást, részleges vagy teljes visszatérítést, vagy cserét kérni hibás EA-játék, vagy a viszonteladó egyéb termékei után.

A fogyasztó a digitális tartalom vagy szolgáltatás teljesítésének napjától számított kétéves időtartamon belül jogosult érvényesíteni a digitális tartalom vagy szolgáltatás megfelelőségére vonatkozó jogszabályi jótállást a megfelelőség hiánya esetén. A fogyasztónak a teljesítés időpontjától számított egy éves időtartamon belül csak a megfelelőség hiányának fennállását szükséges igazolnia, annak felmerülési időpontját nem.

A fogyasztónak a teljesítés időpontjától számított egy éves időtartamon belül csak a megfelelőség hiányának fennállását szükséges igazolnia, annak felmerülési időpontját nem.

A megfelelőségre vonatkozó jogszabályi jótállás kötelezettséget jelent a digitális tartalom vagy szolgáltatás megfelelőségének fenntartásához szükséges összes frissítés biztosítására.

A megfelelőségre vonatkozó jogszabályi jótállás alapján a fogyasztó jogosult arra, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kérését követően indokolatlan késedelem, költség és jelentős kényelmetlenség okozása nélkül részére megfelelően rendelkezésére álljon.

A fogyasztó a digitális tartalom vagy szolgáltatás megtartása esetén árleszállításra tarthat igényt, vagy a szerződéstől a díj részére történő teljes visszatérítésével egyidejűleg elállhat, ha a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, amennyiben:

 1. A kereskedő nem hajlandó a digitális tartalmat vagy szolgáltatást megfelelővé tenni;
 2. A digitális tartalom vagy szolgáltatás megfelelőve tétele indokolatlan késedelemmel történik;
 3. A digitális tartalom vagy szolgáltatás nem tehető megfelelővé anélkül, hogy a fogyasztóra költség hárulna;
 4. A digitális tartalom vagy szolgáltatás megfelelővé tétele jelentős kényelmetlenséget okoz a fogyasztónak;
 5. A digitális tartalom vagy szolgáltatás a kereskedő annak megfelelővé tételére irányuló sikertelen kísérlete ellenére továbbra sem megfelelő.

A fogyasztó jogosult az árleszállításra, illetve a szerződéstől való elállásra abban az esetben is, ha a megfelelőség hiánya olyan súlyos mértékű, hogy az az ár azonnali leszállítását vagy a szerződéstől való elállást indokolja. Ilyen esetekben a fogyasztó nem köteles előzetesen a digitális tartalom vagy szolgáltatás megfelelővé tételét kérni.

Kisebb mértékű hibák esetén a fogyasztó csak akkor jogosult elállni a szerződéstől, ha a szerződés nem rendelkezik az ár kifizetéséről.

Arra az időszakra, amely során a digitális tartalom vagy szolgáltatás nem érhető el a termék megfelelőségének helyreállításához, a hatályos jótállási idő múlása megszakad, amíg a digitális tartalom vagy szolgáltatás ismét megfelelő nem lesz.

A fent említett jogok a fogyasztóvédelmi törvény L. 224-25-1-es szakaszától az L. 224-25-31-es szakaszáig terjedő alkalmazásából erednek.

Minden olyan szakember, aki a megfelelőségre vonatkozó jogszabályi jótállás érvényesítését rosszhiszeműen akadályozza, akár 300 000 eurós polgári jogi bírsággal is sújtható, amely az átlagos éves forgalom 10%-ára növelhető (a francia fogyasztóvédelmi törvény L.242-18-1. szakasza alapján).

A fogyasztókat emellett a francia polgári törvénykönyv 1641–1649. szakaszai alapján a rejtett hibákkal szemben a hiba felfedezésétől számított két éven át jogszabályi jótállás is megilleti. Ezen jótállás alapján a digitális tartalom vagy szolgáltatás megtartása esetén a fogyasztó árleszállításra, illetve a digitális tartalom vagy szolgáltatás lemondása esetén teljes visszatérítésre jogosult.

Japán

Törvényes jogok

A japánban tartózkodó fogyasztóknak lehetnek bizonyos, a helyi törvények által biztosított jogai a sérült/hibás termékekkel illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban. Kérjük, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, akitől az EA-játékot vagy egyéb fizikai adathordozót vásárolta.  

Korea

Törvényes jogok

A Koreai Köztársaság lakosaként az eladási feltételekben foglalt elállási jogok mellett, amennyiben a megvásárolt digitális tartalom hibás, törvényes jogod visszatérítést kérni az alábbi időszakokon belül, amelyik hamarabb lejár: 

 • A digitális tartalom leszállításától számított 3 hónap 
 • A digitális tartalom sérülésének észlelésétől számított 30 nap 

Nem jogosult visszatérítésre amennyiben 

 1. ön felelős a termék meghibásodásáért; vagy 
 2. a fenti időtartamok bármelyike lejárt.

A helyi törvényektől függően lehetnek bizonyos jogai a sérült fizikai termékkel kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, akitől az EA-játékot vagy egyéb fizikai adathordozót vásárolta.  

A Minőségi játék garanciáról bővebben itt olvashat.

Mexikó

Törvényes jogok

A mexikói törvények értelmében a fogyasztókat megilletik bizonyos tövényes jogok. A törvény értelmében a fogyasztó jogosult javítást, részleges vagy teljes visszatérítést, vagy cserét kérni hibás EA-játék, vagy a viszonteladó egyéb termékei után. 

Részletes információk a mexikói fogyasztóvédelmi honlapon.

Svájc

Törvényes jogok

Svájcban tartózkodó fogyasztóként bizonyos törvényes jogok illetik meg a helyi törvények értelmében. A törvény értelmében a fogyasztó jogosult javítást, részleges vagy teljes visszatérítést, vagy cserét kérni hibás EA-játék, vagy a viszonteladó egyéb termékei után.

Részletes információért látogasson el a svájci fogyasztói honlapra.

Tajvan

Törvényes jogok

A tajvanban tartózkodó fogyasztóknak lehetnek bizonyos, a helyi törvények által biztosított jogai a sérült/hibás termékekkel illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Kérjük, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, akitől az EA-játékot vagy egyéb fizikai adathordozót vásárolta.  

Egyesült Királyság

Törvényes jogok

Az Egyesült Királyság törvényeinek értelmében a fogyasztókat megilletik bizonyos tövényes jogok. Két éven át (vagy az élő szolgáltatásokhoz kapcsolódó digitális tartalom esetén hosszabb ideig) a fizikai lemeznek és az időről időre frissíthető digitális tartalomnak anyaghiba nélkülinek kell lennie. A törvény értelmében a fogyasztó jogosult javítást, részleges vagy teljes visszatérítést, vagy cserét kérni hibás EA-játék, vagy a viszonteladó egyéb termékei után.

Részletesebb információkért lásd a fogyasztói tanácsadási honlapot.

Egyesült Államok és Kanada

A vásárlástól számított 90 napig garanciát biztosítunk az EA-termék eredeti vásárlójának mind a termékre, mind a használati útmutatóra, miszerint azok rendeltetésszerűen működnek.

Ha a termék a 90 napon belül hibásnak bizonyul, kérjük, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt küldd vissza az eredeti viszonteladónak.

Ez a garancia nem terjed ki olyan lemezek cseréjére, amelyek balesetnek köszönhetően, nem rendeltetésszerű használatból, vagy túlzott használatból adódóan keletkeztek.

A termék használatából, birtoklásából vagy más meghibásodásból eredő sérüléséért felelősséget nem vállalunk. Ide értendő a tulajdonban esett kár, és a törvényben megengedett módon a személyes sérülés is, még abban az esetben is, ha tartalmaz ilyen sérülésre utaló figyelmeztetést. Egyes államok tiltják a jótállás időtartamának korlátozását, így a fentiekben felsoroltak nem minden esetben vonatkoznak a vásárlóra. Más jogi területeken a garanciális felelősségünk a törvényben megszabott teljes időtartamra vonatkozik. Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít számodra. Lehetnek olyan jogok is, amelyek joghatóságonként változhatnak.

Hasznos volt a súgócikk?

0 játékosból 0% találta hasznosnak ezt a cikket.

Hasznos volt a súgócikk?

0 játékosból 0% találta hasznosnak ezt a cikket.

X