Pomóż nam ulepszyć serwis Pomoc EA! Wypełnij ankietę Nie, dziękuję
MENU MENU

Dowiedz się, jak tworzyć kopie zapasowe zapisanych stanów gier EA na komputerach PC i Mac, aby nie tracić poczynionych postępów, i jak później odtwarzać je lokalnie w taki sposób, aby nadpisać stan zapisany w chmurze.

Jeśli chcesz odinstalować swoje gry lub aplikację Origin, zrób kopię zapasową zapisanych stanów gry, aby nie tracić poczynionych postępów.

Opisane poniżej kroki zadziałają w przypadku większości naszych gier:

Na komputerze PC

 1. Otwórz Eksplorator Windows/Eksplorator plików, przejdź do folderu Dokumenty, po czym otwórz folder Electronic Arts.
  • Jeśli usuwasz wszystkie swoje gry lub aplikację Origin, kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj, aby skopiować całą jego zawartość.
  • Jeśli usuwasz tylko jedną lub kilka gier, otwórz foldery tych gier i odszukaj podfolder Saves. Kliknij każdy z tych folderów z osobna prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.
 2. Po skopiowaniu każdego folderu (przed skopiowaniem kolejnego) wklej go na pulpicie lub w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz narzędzie Finder, przejdź do folderu Dokumenty, po czym wyszukaj folder Electronic Arts.
  • Jeśli usuwasz wszystkie swoje gry lub aplikację Origin, kliknij tej folder prawym przyciskiem myszy lub zaznacz go, po czym naciśnij jednocześnie klawisze Command (⌘) + C, aby go skopiować.
  • Jeśli usuwasz tylko jedną lub kilka gier, otwórz foldery tych gier i odszukaj w każdym podfolder Saves. Kliknij każdy z tych folderów z osobna prawym przyciskiem myszy lub zaznacz go i naciśnij jednocześnie klawisze Command (⌘) + C, aby je skopiować.
 2. Po skopiowaniu każdego folderu (przed skopiowaniem kolejnego) wklej go na pulpicie lub w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Chcesz odtworzyć ostatni zapisany stan gry?

Przywrócenie ostatniego zapisanego stanu gry jest możliwe wyłącznie w przypadku gier obsługujących przechowywanie plików w chmurze.

Aby przywrócić ostatni lokalny zapisany stan gry:

 1. Uruchom aplikację Origin i przejdź do sekcji Moja biblioteka gier.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną grę.
 3. Kliknij pozycję Właściwości gry.
 4. Kliknij kartę Zapisy gier w chmurze.
 5. Kliknij przycisk Przywróć zapis.
  • Zostanie wyświetlony komunikat zaczynający się od słów „Za chwilę nastąpi przywrócenie zapisanego lokalnie stanu gry…”.
 6. Kliknij OK. Kontynuowanie gry od ostatniego lokalnego zapisu powinno być już możliwe.

Ta czynność spowoduje nadpisanie danych przechowywanych w chmurze – nie będzie ich już można odzyskać. Zanim klikniesz przycisk OK, upewnij się, że chcesz tak właśnie zrobić.

Czy ten artykuł był pomocny?

0% z 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

Powiązane treści EA

Czy ten artykuł był pomocny?

0% z 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

X