Pomóż nam ulepszyć serwis Pomoc EA! Wypełnij ankietę Nie, dziękuję
MENU MENU

Dowiedz się, jak sobie poradzić z innymi programami, które mogą powodować nieprawidłowe działanie Origin lub gry.

Może się wydawać, że na komputerze nie są uruchomione żadne aplikacje, ale część może wciąż działać w tle. Mysz dla graczy, karta graficzna czy przeglądarka mogą uruchamiać dodatkowe oprogramowanie od razu przy rozruchu komputera.

Nazywa się je aplikacjami (programami) działającymi w tle i nie zawsze są widoczne na pasku zadań.

Każda aplikacja uruchomiona na komputerze zużywa część jego zasobów (mocy procesora, pamięci itp.). Przy dużej liczbie jednocześnie uruchomionych programów komputer może działać wolniej. Może to spowodować spadek liczby klatek na sekundę lub opóźnienia w grze, a także prowadzić do poważniejszych problemów, na przykład kłopotów z połączeniem sieciowym czy nawet całkowitej awarii gry.

Jeśli gra działa wolno lub dostrzegasz wyraźne opóźnienia w reakcji na wydawane polecenia, spróbuj zamknąć jak najwięcej aplikacji działających w tle przed uruchomieniem Origin lub gry.

Jeśli jakiś program zdaje się powodować problemy z grą lub aplikacją Origin, możesz:

  • Zamknąć lub wyłączyć program(y)
  • Dodać Origin i gry osobno jako wyjątki w oprogramowaniu zabezpieczającym, aby zminimalizować liczbę problemów przy ich jednoczesnym działaniu.
    • Wyjątki mogą też być nazywane „bezpiecznymi” lub „dozwolonymi” aplikacjami.

Jak dodać Origin i gry do listy wyjątków:

Sposób dodania wyjątku w dużym stopniu zależy od używanego oprogramowania zabezpieczającego. Poproś producenta zapory sieciowej lub programu antywirusowego o instrukcje dodania aplikacji Origin jako wyjątku.

  1. Odszukaj plik Origin.exe w folderze C:\Pliki programów (x86)\Origin (lub C:\Program Files (x86)\Origin). Jeśli na Twoim komputerze aplikacja Origin jest zainstalowana w innym folderze, znajdziesz go tam.
    • Do listy wyjątków dodaj też plik OriginClientService.exe (znajdziesz go w tym samym folderze).
  2. Aby dodać do listy wyjątków konkretną grę, przejdź do folderu C:\Pliki programów (x86)\Origin Games\nazwa gry (lub C:\Program Files (x86)\Origin Games\nazwa gry).
    • Odszukaj plik .exe uruchamiający grę. Zwykle ma on w nazwie pełny lub skrócony tytuł gry.

W przypadku problemów z uruchamianiem gier lub samej aplikacji Origin koniecznie całkowicie zamknij następujące (i podobne) programy:

Programy antywirusowe

Programy antywirusowe, takie jak McAfee czy AVG, czasem mogą blokować dostęp do gry.

Dodaj aplikację Origin i swoje gry jako wyjątki. Jeśli nadal będziesz mieć problemy, wyłącz lub tymczasowo odinstaluj oprogramowanie antywirusowe, aby sprawdzić, czy to na pewno ono je powoduje.

Programy anti-spyware (wykrywające programy szpiegujące)

Podobnie jak oprogramowanie antywirusowe aplikacje wykrywające programy szpiegujące, takie jak Ad Aware czy Spybot Search and Destroy, mogą omyłkowo blokować Origin lub gry, chcąc ochronić komputer przed domniemanym zagrożeniem.

Dodaj aplikację Origin i swoje gry jako wyjątki. Jeśli nadal będziesz mieć problemy, wyłącz lub tymczasowo odinstaluj to oprogramowanie, aby sprawdzić, czy to na pewno ono je powoduje.

Zapory sieciowe i inne aplikacje zabezpieczające

Zapory sieciowe i inne programy zabezpieczające, które mogą działać na komputerze, takie jak Windows Defender czy Peerblock, starają się dopuścić z zewnątrz tylko najważniejsze informacje. Może to powodować problemy z aplikacją Origin lub grami.

Dodaj aplikację Origin i swoje gry jako wyjątki. Jeśli nadal będziesz mieć problemy, wyłącz lub tymczasowo odinstaluj zaporę sieciową, aby sprawdzić, czy to na pewno ona je powoduje.

Aplikacje Peer-to-Peer

Programy Peer-to-Peer (P2P), takie jak uTorrent czy Limewire, potrafią zużywać przepustowość sieci i moc obliczeniową komputera – zwłaszcza jeśli pobierasz jednocześnie dużo rzeczy.

Zamknij wszystkie aplikacje P2P lub ogranicz liczbę aktywnych transferów (w obu kierunkach) podczas grania lub korzystania z aplikacji Origin.

Jeśli z Twojego połączenia sieciowego korzystają też inne osoby, upewnij się dodatkowo, że w czasie Twojego grania nikt inny nie korzysta z torrentów. 

FTP i inne oprogramowanie typu Web Server

Podobnie jak programy P2P aplikacje FTP i inne oprogramowanie typu Web Server, takie jak Cyberduck czy Filezilla, potrafią zajmować dużą część przepustowości łącza internetowego. Wpływa to negatywnie na grę online, a także może zużywać zasoby systemowe, co z kolei może skutkować wolniejszym działaniem gry lub opóźnieniami.

Przed uruchomieniem gry zamknij wszelkie programy FTP i podobne lub upewnij się, że w czasie grania żadne dane nie są pobierane ani przesyłane.

Menedżery pobierania plików

Menedżery pobierania, takie jak Internet Download Manager czy Download Accelerator Plus, mogą negatywnie wpływać na pobieranie i aktualizowanie gier.

Zamknij wszelkie programy tego typu przed uruchomieniem aplikacji Origin.

Aplikacje wirtualnej sieci prywatnej

Aplikacje wirtualnej sieć prywatnej (VPN) umożliwiają uzyskanie dostępu do prywatnych sieci, jak choćby firmowy intranet. Takie programy zajmują część przepustowości łącza internetowego i zużywają zasoby komputera. Ponadto sieci prywatne mogą mieć włączone dodatkowe funkcje bezpieczeństwa ograniczające możliwość grania.

Przed uruchomieniem gry należy rozłączyć się z siecią prywatną.

Proxy (serwery pośredniczące), filtry IP, programy ukrywające IP

Korzystanie z serwerów proxy, filtrowania IP lub programów ukrywających adres IP urządzenia może negatywnie wpłynąć na łączenie się komputera i gier z serwerami Origin i EA.

Wyłącz takie aplikacje przed uruchomieniem aplikacji Origin i rozpoczęciem grania. 

Aplikacja Origin nie współpracuje z serwerami proxy.

Programy modyfikujące interfejs graficzny

Wszystkie programy próbujące nałożyć na okno uruchomionego programu filtr, dodatkowy obraz lub dodatkowy interfejs graficzny mogą powodować problemy z działaniem aplikacji Origin i gier. Origin ma własną nakładkę dostępną w grach, w związku z czym uruchomienie dodatkowych programów tego typu może być źródłem kłopotów.

Tego rodzaju nakładki może dodawać oprogramowanie do komunikacji głosowej (VoIP), takie jak Ventrilo czy Mumble, a także monitory postępów w grze, takie jak Raptr. Zamknij takie programy lub wyłącz ich nakładkę ekranową przed uruchomieniem aplikacji Origin lub gry.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich programów mogących negatywnie wpływać na działanie gier. Jeśli na Twoim komputerze jest uruchomiony program, którego nie umiesz jednoznacznie zaklasyfikować, wyłączyć, zamknąć, odinstalować lub w inny sposób rozwiązać powodowanych przezeń problemów, przeszukaj Internet pod kątem wszelkich informacji dotyczących aktywnych lub uruchomionych procesów.

Jeśli pomimo zamknięcia wymienionych powyżej programów nadal będziesz mieć problemy, ustal, która aplikacja jest najbardziej aktywna lub zużywa najwięcej zasobów systemowych, po czym spróbuj ją zamknąć lub odinstalować, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie.

Przeczytaj następujące artykuły:

Czy ten artykuł był pomocny?

0% z 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

Powiązane treści EA

Czy ten artykuł był pomocny?

0% z 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

X