Pomóż nam ulepszyć serwis Pomoc EA! Wypełnij ankietę Nie, dziękuję
MENU MENU

Aby dowiedzieć się więcej o gwarancjach, przeczytaj zasady obowiązujące w Twoim regionie.

Globalne

Co to jest gwarancja zadowolenia z gry?

EA oferuje gwarancję zadowolenia z gry, w ramach której możliwy jest zwrot kosztów w przypadku zakupu niektórych pełnych wersji gier za pośrednictwem EA app lub Origin. Dowiedz się więcej o zwrotach i gwarancji zadowolenia z gry.

Gwarancja zadowolenia z gry stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta opisanych poniżej.

Jak mogę anulować moje zamówienie?

Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego anulowania, ponieważ zamówienia przetwarzamy bezpośrednio po złożeniu. Zamówienia przedsprzedażowe mogą zostać anulowane do momentu przekazania zamówienia do realizacji (premiery gry).

Informacje dotyczące Twojego regionu/kraju znajdziesz poniżej.

Nim zgłosisz wniosek o uzyskanie obciążenia zwrotnego na swoje konto, skontaktuj się z nami i poproś o pomoc.

Jeśli przysługuje ci zwrot pieniędzy od EA, skontaktuj się z nami. Nasze procesy działają w tak sposób, by zapewnić gwarancję wszystkich uzasadnionych zwrotów. Automatycznie blokujemy konta z wnioskami o obciążenie zwrotne, by zapobiegać oszustwom. Jeśli Twoje konto zostało zablokowane z powodu podejrzenia oszustwa i podejrzewasz, że to pomyłka, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją o tym, jak się z nami skontaktować.

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawa konsumenta w niektórych krajach obejmują prawo do odstąpienia od umowy, które oznacza prawo do anulowania zamówienia treści cyfrowych zakupionych online w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli nie zostały one w tym czasie pobrane. Utracisz prawo do anulowania, jeśli materiały zostaną pobrane w ciągu 14 dni od daty zakupu lub po upływie 14 dni w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych związane z zakupami. Są to prawa ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów, a także wymiany wadliwej gry EA lub rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Australia

Jakie prawa przysługują mi zgodnie z zapisami australijskiej ustawy Prawo Konsumenckie (Consumer Law) dotyczącymi gwarancji dla konsumentów?

Nasze towary i usługi mają gwarancje, których nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. W przypadku poważnych awarii usługi masz prawo:

 • zrezygnować z umowy serwisowej;
 • otrzymać zwrot za niewykorzystane części lub rekompensatę za obniżoną wartość.

Możesz również wybrać zwrot lub wymianę w przypadku dużych awarii. Jeśli awaria towaru lub usługi nie jest poważna, masz prawo do uzyskania naprawy w rozsądnym terminie. Jeśli tak się nie stanie, przysługuje Ci zwrot pieniędzy za towar oraz anulowanie umowy o świadczenie usługi i zwrot za niewykorzystaną część. Masz również prawo do odszkodowania za inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody związane z awarią towaru lub usługi.

Prawa te obowiązują zarówno dla fizycznych (na nośniku), jak i cyfrowych wersji gier.

Powyższe uprawnienia ustawowe nie mogą zostać wyłączone na mocy australijskiej ustawy Prawo Konsumenckie. Więcej informacji na temat praw przysługujących zgodnie z zapisami australijskiej ustawy Prawo konsumenckie dotyczących gwarancji dla konsumentów można znaleźć na stronie Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów.

Austria i Niemcy

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Austrii i Niemczech przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji znajdziesz na Niemieckim Portalu Konsumenta.

Dania

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Danii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Duńskim Portalu Konsumenta.

Finlandia

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Finlandii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.  

Szczegółowe informacje znajdziesz na Fińskim Portalu Konsumenta.

Francja

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom we Francji przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Francuskim Portalu Konsumenta.

Art. 1641 Kodeksu cywilnego

Sprzedający zobowiązany jest zapewnić gwarancję w zakresie ukrytych wad sprzedanego produktu, które uniemożliwiają jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem lub które ograniczają możliwość wykorzystania w takim stopniu, że kupujący nie kupiłby produktu lub kupiłby go za niższą cenę, gdyby miał świadomość istnienia wady.

Art. 1648 Kodeksu cywilnego

Działanie wynikające z ukrytych wad powinno zostać zgłoszone przez kupującego przed upływem dwóch lat od momentu wykrycia wady.  W przypadku wymienionym w art. 1642-1 działanie należy zgłosić, pod rygorem nieważności, w ciągu jednego roku od daty, kiedy sprzedający może zostać zwolniony z odpowiedzialności za widoczne wady lub niezgodności.

Art. L211-4 Kodeksu Konsumenta

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu zgodnego z umową i odpowiada za niezgodności istniejące w momencie dostawy.

Sprzedający odpowiada również za niezgodności związane z opakowaniem, instrukcją montażu lub instalacją, jeżeli została wykonana na mocy umowy lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność.

Art. L211-5 Kodeksu Konsumenta

Produkt zgodny z umową musi:

 1. Nadawać się do użytku zgodnie ze zwyczajowym oczekiwanym przeznaczeniem dla podobnego produktu oraz, jeżeli dotyczy:
  • odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedającego i posiadać cechy przedstawione kupującemu w formie próbki lub modelu,
  • posiadać cechy, jakich kupujący może w uzasadniony sposób oczekiwać w związku z oświadczeniami publicznymi sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w formie reklamy lub etykiety,
 2. lub też posiadać cechy zdefiniowane w obustronnej umowie pomiędzy stronami, lub nadawać się do użytku w specjalnym celu przedstawionym sprzedającemu przez kupującego i zaakceptowanym przez sprzedającego.

Art. L211-12 Kodeksu Konsumenta

Wszelkie działania wynikające z niezgodności z umową należy podejmować w ciągu dwóch lat od daty dostawy produktu.

Włochy

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom we Włoszech przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Włoskim Portalu Konsumenta

Japonia

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Japonii przysługują określone uprawnienia ustawowe dotyczące wadliwych produktów i/lub usług na mocy przepisów lokalnych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono grę EA lub inny nośnik fizyczny.  

Korea

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Republice Korei, oprócz opisanego poniżej prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli zakupione treści cyfrowe są wadliwe, przysługuje prawo domagania się zwrotu w ciągu jednego z poniższych okresów, który zakończy się najwcześniej: 

 • 3 miesiące od daty dostarczenia treści cyfrowych 
 • 30 dni od daty wykrycia wady treści cyfrowych 

Prawo do żądania zwrotu nie przysługuje, jeżeli 

 1. użytkownik odpowiada za wystąpienie wady lub usterki produktu, lub 
 2. dowolny z powyższych okresów już upłynął.

Przysługują Ci również określone uprawnienia ustawowe dotyczące wadliwych produktów fizycznych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono grę EA lub inny produkt na nośniku fizycznym.  

Więcej informacji na temat Gwarancji zadowolenia z gry znajdziesz tutaj.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci z Korei Południowej mają prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia treści cyfrowych. Pragniemy przypomnieć, że dostarczenie treści cyfrowych następuje w czasie i miejscu otrzymania pobranej treści. Po pobraniu lub uzyskaniu dostępu do treści cyfrowych tracisz prawo do odstąpienia od umowy. Więcej informacji na ten temat zawierają Warunki sprzedaży.

Meksyk

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Meksyku przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Meksykańskim Portalu Konsumenta.

Holandia

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Holandii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji znajdziesz na Holenderskim Portalu Konsumenta.

Norwegia

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Norwegii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Norweskim Portalu Konsumenta.

Polska

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Polsce przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to prawa ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ECC-Net.

Portugalia

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Portugalii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to prawa ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona.

Więcej informacji znajdziesz na Portugalskim Portalu Konsumenta.

Rosja

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Rosji przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Hiszpania

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Hiszpanii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Hiszpańskim Portalu Konsumenta

Szwecja

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Szwecji przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. 

Więcej informacji znajdziesz na Szwedzkim Portalu Konsumenta.

Szwajcaria

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Szwajcarii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Są to uprawnienia ustawowe, które obejmują możliwość domagania się naprawy, częściowego lub pełnego zwrotu kosztów lub wymiany wadliwej gry EA lub też rekompensaty od sprzedawcy, od którego gra została zakupiona. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem szwajcarskim nie masz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

Więcej informacji znajdziesz na Szwajcarskim Portalu Konsumenta.

Tajwan

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Tajwanie przysługują określone uprawnienia ustawowe dotyczące wadliwych produktów i/lub usług na mocy przepisów lokalnych. 

Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono grę EA lub inny nośnik fizyczny.  

Prawo do odstąpienia od umowy

Mieszkańcom Tajwanu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które oznacza prawo do anulowania zamówienia treści cyfrowych zakupionych online w ciągu 14 dni od daty zakupu. 

Pragniemy przypomnieć, że dostarczenie treści cyfrowych następuje w czasie i miejscu otrzymania pobranej treści. Po pobraniu lub uzyskaniu dostępu do treści cyfrowych tracisz prawo do odstąpienia od umowy. Więcej informacji na ten temat zawierają Warunki sprzedaży.

Wielka Brytania

Uprawnienia ustawowe

Konsumentom w Wielkiej Brytanii przysługują określone uprawnienia ustawowe na mocy przepisów lokalnych. Uprawnienia te umożliwiają:

 1. otrzymanie zwrotu kosztów za wadliwą grę EA lub inny produkt na nośniku fizycznym od sprzedawcy, od którego zakupiono produkt, lub
 2. domaganie się naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów za wadliwe treści i/lub usługi cyfrowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Porad Obywatelskich.

Stany Zjednoczone i Kanada

Gwarantujemy oryginalnemu nabywcy, że zakupiony produkt EA jest pozbawiony wad materiałowych i fabrycznych przez okres 90 dni od daty zakupu.

Jeśli produkt okaże się wadliwy w ciągu 90 dni, należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Ta gwarancja nie obejmuje płyt uszkodzonych przez użytkownika przypadkowo lub w wyniku niewłaściwego bądź nadmiernego używania.

Nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek posiadania, użytkowania lub nieprawidłowego funkcjonowania produktu. Powyższe obejmuje szkody materialne oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, obrażenia ciała, nawet jeśli firma Electronic Arts została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W niektórych krajach ograniczenie trwania gwarancji dorozumianej nie jest możliwe, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć. W takich przypadkach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w największym możliwym zakresie w ramach obowiązującego ustawodawstwa. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikom określone prawa. Dodatkowe prawa użytkownika mogą zależeć od kraju.

Skontaktuj się z nami

Czy artykuł był pomocny?

0% spośród 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

Powiązane treści EA

Czy artykuł był pomocny?

0% spośród 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

X