MENY MENY

Läs policyn för din region om du vill veta mer om garantin.

Som konsument har du vissa lagstadgade garantirättigheter enligt lokal lagstiftning, i förhållande till dina köp. Detta är dina lagliga konsumenträttigheter. De kan ge dig rätt att begära reparation, partiell återbetalning, full återbetalning eller ersättning av produkt från en återförsäljare du köpt av (inklusive digitalt innehåll från EA).

Mer information om din region specifikt hittar du nedan. Annars kan du lära dig mer om återbetalning och EA:s Great Game-garanti. Great Game-garantin är ett tillägg till dina lagstadgade konsumenträttigheter.

Australien

Vad har jag för lagstadgade rättigheter under konsumentreglerna för Australian Consumer Law?

Våra varor och tjänster kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt Australian Consumer Law. Om du upplever större fel på tjänsten har du rätt till:

 • att säga upp ditt serviceavtal med oss; och
 • återbetalning för den outnyttjade delen, eller kompensation för dess minskade värde.

Du har även rätt att välja en återbetalning eller ersättning för stora fel på varor. Om ett fel på varan eller en tjänst inte utgör ett stort fel har du rätt att få felet korrigerat inom rimlig tid. Om detta inte är gjort har du rätt till återbetalning för varorna och att häva avtalet för tjänsten och få tillbaka eventuell outnyttjad del. Du har även rätt att få ersättning för någon annan rimligen förutsebar förlust eller skada på grund av ett fel på varan eller tjänsten.

Dessa rättigheter gäller både fysiska och digitalt nedladdade spel.

Dessa lagstadgade rättigheter kan inte uteslutas under Australian Consumer Law. Mer information om dina rättigheter under konsumentreglerna för Australian Consumer Law finns på webbplatsen för Australian Competition & Consumer Commission.

Europeiska unionen

Lagstadgade rättigheter

Som konsument har du vissa lagstadgade rättigheter enligt lokal lagstiftning. Under en period av två år (eller längre för digitala livetjänster) ska den fysiska skivan, och det digitala innehåll som då och då kan uppdateras, vara utan väsentliga defekter. Detta är dina lagliga rättigheter och kan ge dig rätt att begära reparation, partiell återbetalning, full återbetalning eller ersättning av produkt från en återförsäljare du köpt ett felaktigt EA-spel eller något annat av.

Mer information hittar du på ditt lands konsumenthemsida:

Europeiska unionen – Frankrike

Lagstadgade rättigheter

Som konsument i Frankrike har du vissa lagstadgade rättigheter enligt lokal lagstiftning. Detta är dina lagliga rättigheter och kan ge dig rätt att begära reparation, partiell återbetalning, full återbetalning eller ersättning av produkt från en återförsäljare du köpt ett felaktigt EA-spel eller något annat av.

Konsumenten har en period på två år från dagen för tillhandahållandet av det digitala innehållet eller tjänsten för att erhålla tillämpningen av den lagstadgade garantin i händelse av fel på varan. Under en period av ett år räknat från dagen för tillhandahållandet är konsumenten endast skyldig att fastställa att det finns en bristande överensstämmelse och inte vilket datum det inträffade.

Under en period av ett år räknat från dagen för tillhandahållandet är konsumenten endast skyldig att fastställa att det finns en bristande överensstämmelse och inte vilket datum det inträffade.

Den rättsliga garantin innebär en skyldighet att tillhandahålla alla uppdateringar som är nödvändiga för att bibehålla det digitala innehållet eller tjänsten enligt överensstämmelse.

Den rättsliga garantin ger konsumenten rätt att få det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i enlighet med överensstämmelse utan oskäligt dröjsmål efter begäran, utan kostnad och utan större besvär.

Konsumenten kan få ett prisavdrag genom att behålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, eller kan säga upp avtalet genom att erhålla full återbetalning och avsäga sig det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om:

 1. Handlaren vägrar att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten enligt överensstämmelse;
 2. Det finns en ej rättfärdigad fördröjning i fråga om tillhandahållande av det digitala innehållet eller tjänsten enligt reglerna;
 3. Det digitala innehållet eller den digitala tjänsten kan inte tillhandahållas enligt överensstämmelse utan att konsumenten drabbas av kostnader.
 4. Tillhandahållande av det digitala innehållet eller tjänsten enligt överensstämmelse orsakar ett stort besvär för konsumenten;
 5. Det digitala innehållet eller den digitala tjänstens brister enligt överensstämmelse kvarstår trots handlarens försök att åtgärda bristerna.

Konsumenten har även rätt till prisavdrag eller häva avtalet om bristen enligt överensstämmelse är så allvarlig att det motiverar ett omedelbart avdrag av priset eller att avtalet blir upphävt. I sådana fall är konsumenten inte skyldig att i förväg begära att det digitala innehållet eller tjänsten tillhandahållas enligt överensstämmelse.

I fall där bristen enligt överensstämmelse är ringa har konsumenten bara rätt att häva avtalet om det inte föreskrivs någon utbetalning av en summa.

Under varje period som det digitala innehållet eller tjänsten inte är tillgänglig i syfte att upprätthålla eller åtgärda det enligt överensstämmelse kan garantin inte tillämpas förrän gäller det digitala innehållet eller tjänsten har återigen åtgärdats eller blivit levererad enligt överensstämmelse.

De ovannämnda rättigheterna resulterades i följd av tillämpningen av artiklarna L. 224-25-1 till L. 224-25-31 i konsumentlagen.

Alla yrkesverksamma som försvårar tillämpningen av den rättsliga garantin i ond tro kan bötfällas med upp till 300 000 euro, vilket kan öka upp till 10% av den genomsnittliga årliga omsättningen (artikel L. 242-18-1 i den franska konsumentlagen).

Konsumenter kan också dra nytta av den rättsliga garantin mot dolda fel enligt artiklarna 1641 till 1649 i franska civillagen, under en period av två år från upptäckten av felet. Denna garanti ger konsumenten rätt till ett prisavdrag om det digitala innehållet eller tjänsten behålls, eller till full återbetalning i utbyte mot att man avsäger sig det digitala innehållet eller tjänsten.

Japan

Lagstadgade rättigheter

Som konsument i Japan kan du ha vissa lagstadgade rättigheter gällande defekta varor och/eller tjänster. Kontakta återförsäljaren som sålde EA-spelet eller annan fysisk media till dig från början.  

Korea

Lagstadgade rättigheter

Om det digitala innehåll som du har köpt är felaktigt eller defekt har du som konsument i Republiken Korea enligt lag rätt att kräva återbetalning inom en av följande tidsperioder, beroende på vilken som infaller först: 

 • 3 månader från det att det digitala innehållet levererades 
 • 30 dagar efter att du upptäckte det digitala innehållets defekt. 

Du är inte berättigad till återbetalning om 

 1. du är ansvarig för att ha orsakat produktens fel eller defekt; eller 
 2. någon av ovanstående tidsperioder har upphört.

Du kan ha vissa lagstadgade rättigheter enligt lokal lagstiftning med avseende på defekta fysiska varor. Kontakta återförsäljaren som sålde EA-spelet eller annan fysisk media till dig från början.  

Mer information om Great game-garantin finns här.

Mexiko

Lagstadgade rättigheter

Som konsument i Mexiko har du vissa lagstadgade rättigheter enligt lokal lagstiftning. Detta är dina lagliga rättigheter och kan ge dig rätt att begära reparation, partiell återbetalning, full återbetalning eller ersättning av produkt från en återförsäljare du köpt ett felaktigt EA-spel eller något annat av. 

Besök mexikanska konsumentupplysningens webbplats för detaljerad information.

Schweiz

Lagstadgade rättigheter

Som konsument i Schweiz har du vissa lagstadgade rättigheter enligt lokal lagstiftning. Detta är dina lagliga rättigheter och kan ge dig rätt att begära reparation, partiell återbetalning, full återbetalning eller ersättning av produkt från en återförsäljare du köpt ett felaktigt EA-spel eller något annat av.

Mer information hittar du på den schweiziska konsumenthemsidan.

Taiwan

Lagstadgade rättigheter

Som konsument i Taiwan kan du ha vissa lagstadgade rättigheter gällande defekta varor och/eller tjänster. 

Kontakta återförsäljaren som sålde EA-spelet eller annan fysisk media till dig från början.  

Storbritannien

Lagstadgade rättigheter

Som konsument i Storbritannien har du vissa lagstadgade rättigheter enligt lokal lagstiftning. Under en period av två år (eller längre för digitala livetjänster) ska den fysiska skivan, och det digitala innehåll som då och då kan uppdateras, vara utan väsentliga defekter. Detta är dina lagliga rättigheter och kan ge dig rätt att begära reparation, partiell återbetalning, full återbetalning eller ersättning av produkt från en återförsäljare du köpt ett felaktigt EA-spel eller något annat av.

Besök Citizens Advice-webbplatsen för detaljerad information.

USA och Kanada

Vi garanterar den ursprungliga köparen av en EA-produkt att produkten är fri från defekter i dess material och utförande i 90 dagar från inköpsdatumet.

Om produkten konstateras vara defekt inom dessa 90 dagar ska du returnera den till den ursprungliga återförsäljaren tillsammans med ett inköpsbevis.

Denna garanti kan inte ersätta skivor som har skadats av en dig genom olyckshändelse, felaktig användning eller överdriven användning.

Vi är inte ansvariga för några som helst skador orsakade av ägande eller användning av denna produkt, eller på grund av tekniska fel hos produkten. Detta omfattar skador på egendom samt, i den utsträckning som lagen tillåter, personskador. Detta även om vi på förhand blivit informerade om möjligheten till dessa skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar för underförstådda garantiers giltighetstid, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig. I sådana jurisdiktioner är vårt ansvar begränsat i den utsträckning som lagen tillåter. Denna garanti ger dig särskilda rättigheter. Du kan också ha rättigheter som skiljer sig mellan olika jurisdiktioner.

Var den här artikeln användbar?

0% av 0 spelare tyckte att den här artikeln var användbar.

Var det inte det här du letade efter? Testa att söka igen.

Var den här artikeln användbar?

0% av 0 spelare tyckte att den här artikeln var användbar.

X