MENU MENU

Dowiedz się, jak odinstalować aplikację Origin z komputera PC lub Mac.

Jeśli chcesz po prostu usunąć aplikację Origin ze swojego komputera, przeczytaj o prostym sposobie odinstalowania.

Jeśli potrzebujesz rozwiązać jakiś problem z aplikacją Origin i swoimi grami, musisz skorzystać z trudniejszego sposobu.

Po usunięciu aplikacji Origin z komputera utracisz możliwość uruchamiania pobranych gier i zawartości aż do ponownego zainstalowania aplikacji. Wiąże się to również z ryzykiem usunięcia plików służących do sprawdzania, czy gry mają zainstalowane najnowsze aktualizacje itd.

Nie martw się – Origin pobierze na nowo wszystkie Twoje gry, gdy tylko zainstalujesz aplikację z powrotem i zalogujesz się w niej.

Prosty sposób Trudniejszy sposób

Chcesz usunąć aplikację Origin ze swojego komputera? Oto, jak możesz to zrobić:

PC

Najprostszym sposobem usunięcia aplikacji jest skorzystanie z wbudowanego w system Windows narzędzia Odinstaluj program. Znajdziesz je w Panelu sterowania.

 1. Aby otworzyć Panel sterowania, wyszukaj go w menu Start.
 2. W sekcji Programy kliknij odsyłacz Odinstaluj program.
 3. Na liście zaznacz Origin, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  • Zobaczysz ostrzeżenie informujące, że może to uniemożliwić uruchamianie gier EA.
 4. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Aby ponownie zainstalować aplikację Origin, pobierz ją ze strony origin.com.

Mac

 1. Odszukaj program uruchamiający aplikację Origin w folderze Applications.
 2. Przeciągnij program uruchamiający aplikację Origin do Kosza.
 3. Opróżnij Kosz.

W ten sposób usuniesz Origin z komputera Mac. Aby ponownie zainstalować aplikację Origin, pobierz ją ze strony origin.com.

Czasem zdarzają się problemy natury technicznej wymagające podjęcia dodatkowych kroków. Wtedy musisz się upewnić, że z Twojego komputera zostały usunięte wszystkie elementy składowe aplikacji Origin.

Niewłaściwie wykonane czynności te mogą uszkodzić Twój system (zwłaszcza w przypadku komputerów PC). Jeśli nie masz całkowitej pewności, że potrafisz to zrobić prawidłowo, zalecamy zwrócenie się o pomoc do serwisu komputerowego.

PC

W skrajnych przypadkach może zajść konieczność wprowadzenia zmian w rejestrze systemowym i usunięcia folderów w dwóch etapach. Spowoduje to usunięcie z systemu wszelkich śladów po aplikacji Origin, tak jakby nigdy nie została zainstalowana.

Przypominamy: te kroki wymagają zdecydowanie bardziej zaawansowanej wiedzy o komputerze niż odinstalowanie aplikacji w Panelu sterowania. Błędy przy edytowaniu rejestru systemowego lub usuwaniu plików mogą poważnie uszkodzić system operacyjny. Jeśli masz pewność, że potrafisz samodzielnie edytować rejestr, wykonaj poniższe kroki (z zachowaniem ostrożności).

Ważne! Przed odinstalowaniem aplikacji Origin, musisz ją całkowicie zamknąć.

 1. Wyjdź z aplikacji Origin.
 2. Otwórz okno „Menedżera zadań”. W tym celu naciśnij jednocześnie klawisze CTRL + ALT + Delete i kliknij przycisk Menedżer zadań.
 3. Upewnij się, że na karcie Procesy nie ma żadnego procesu Origin. Mogą mieć nazwę OriginWebHelperService lub OriginClientService.
 4. Zakończ wszystkie wciąż działające procesy Origin, jakie znajdziesz. W ten sposób uzyskasz pewność, że aplikacja Origin została całkowicie zamknięta.

Teraz możesz wykonać poniższe kroki, aby ją odinstalować:

Najpierw usuń pliki aplikacji Origin:

 1. Otwórz menu Start i wybierz pozycję Komputer.
 2. Wybierz dysk C:.
 3. Wybierz folder Program Files. W przypadku systemów 64-bitowych nazywa się Program Files (x86) (lub „Pliki programów (x86)”).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Origin i wybierz polecenie Usuń.

Następnie zrób kopię zapasową rejestru Windows:

 1. Przytrzymaj klawisz Windows i wciśnij R
 2. W polu „Otwórz” wpisz regedit i kliknij przycisk OK.
 3. Otwórz menu Plik.
 4. Wybierz polecenie Eksportuj.
 5. W sekcji Zakres eksportu zaznacz opcję Wszystko.
 6. Określ lokalizację i nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Teraz usuń klucze rejestru Origin:

 1. W Edytorze rejestru rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń folder SOFTWARE.
 3. Rozwiń folder Wow6432node.
  • Jeżeli widzisz kilka folderów o nazwie „Wow6432node”, wybierz ten, w którym znajduje się folder „Origin”.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Origin i wybierz polecenie Usuń.
 5. Rozwiń folder Microsoft.
 6. Rozwiń folder Windows.
 7. Rozwiń folder CurrentVersion.
 8. Rozwiń folder Uninstall.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Origin i wybierz polecenie Usuń.

Na koniec usuń pliki pamięci podręcznej Origin:

 1. Otwórz menu Start i wybierz pozycję Komputer.
 2. Wybierz dysk C:.
 3. Otwórz folder ProgramData.
 4. Jeśli folder nie jest widoczny, naciśnij przycisk Alt, wybierz w menu kolejno Narzędzia > Opcje folderów > Widok, a następnie zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Origin i wybierz polecenie Usuń.

Wykonanie powyższych kroków powinno całkowicie usunąć aplikację Origin z systemu.

Mac

Aby całkowicie usunąć aplikację Origin ze swojego Maca:

 1. Otwórz narzędzie Finder i przytrzymaj jednocześnie naciśnięte klawisze Command – lub AppleShift oraz G, aby wywołać okno Idź do folderu:.
 2. Wpisz ~/Library/ i naciśnij przycisk Go.
 3. Gdy pojawi się zawartość folderu ~/Library/, otwórz Preferencje i usuń plik com.ea.Origin.plist.
 4. Usuń ten folder z Preferencji.

 5. Wróć do folderu ~/Library/, po czym przejdź do LaunchAgents i usuń folder com.ea.origin.WebHelper.plist.
 6. Wróć do folderu ~/Library/, po czym przejdź do Application Support i usuń pozycję origin.
 7. Usuń folder Origin z Application Support.

 8. W menu narzędzia Finder wybierz polecenie Idź, a następnie kliknij pozycję Folder obejmujący.
 9. W menu narzędzia Finder wybierz polecenie Idź, a następnie Folder obejmujący.

 10. Powtarzaj krok 6, aż znajdziesz się na dysku, na którym pracujesz.
  • Jego domyślną nazwą jest Macintosh HD.
 11. Na nim znajdziesz inny folder Library. Otwórz go.
 12. Otwórz folder Library.

 13. Otwórz folder LaunchDaemons.
 14.  Usuń folder com.ea.origin.ESHelper.plist.
 15. Usuń folder ESHelper.

Czy artykuł był pomocny?

0% spośród 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

 

To nie to, czego szukasz? Spróbuj wyszukać ponownie.

Czy artykuł był pomocny?

0% spośród 0 graczy uznało ten artykuł za pomocny.

 

X